Ett arbetstillstånd kan ge dig vingar och nya möjligheter

Ett arbetstillstånd är något som ska ge dig trygghet när du far hemifrån och tar dig till ett annat land för att arbeta. Du ska inte behöva känna dig lurad.

Arbetstillstånd är ett intyg på att du som bor i ett annat land får lov att arbeta i Sverige. Detta gäller i första hand personer som inte har något medborgarskap i EU eller EES.

Det är viktigt att allt kontrollera alla intyg så att du verkligen får det jobb du är utlovad. Om du blir lurad kan det hända att du får något annat som knappt duger till att förse dig med mat för dagen. Vitsen är att du ska kunna känna trygghet medan du är här.

Ett arbetstillstånd kan ge dig en framtid som du annars aldrig skulle få

Kraven som gäller när du ska ansöka om arbetstillstånd kan se lite olika ut beroende på vad det är du ska utföra för arbete och hur lång tid det ska utföras. Tack vare det här systemet kan du få ett jobb i Sverige som du kanske inte har möjlighet att få i ditt hemland.

Att jobba i ett främmande land kan ge dig mycket mer än de pengar du får i lön. Du får ta del av en helt ny kultur och du kan kanske lära dig ett nytt språk. Är du socialt lagd kan det utmynna i nya bekantskaper medan du är här. Har du tur kanske de varar för livet. Visst låter allt detta spännande?