Advokat med koll på Svea rikes Lag

Att läsa in sig på lagboken gör man inte på en kafferast. Hamnar man i juridiska problem är det bättre att kontakta en advokat med koll på lag och rätt.

Sveriges lagbok utkom första gången 1861. Den bestod av 623 sidor och liknas idag vid en pocketbok nästan. På den tiden var det exempelvis brottsligt att begå självmord. Då fick man som straff inte bli begravd på kyrkogården. Istället blev man begravd avsides utanför kyrkans murar.

En annan lag som hade kunnat vara intressant i dagens samhällsklimat handlade om barnen. Barn fick inte förolämpa sina föräldrar på den tiden. Det gav ett straff på 20 dagars fängelse med vatten och bröd. Idag skulle ett motsvarande straff vara 20 dagar utan mobiltelefon och tv-spel. Dagens barn skulle nog i deras ögon lida lika mycket som dåtidens.

Advokat med stenkoll på lagbokens tusentals sidor

2014 års utgåva av lagboken har ett betydligt större omfång. 2014 års lagbok innefattar hela 4661 sidor juridisk text och väger cirka 3 kilo. Faktum är att lagboken är privatutgiven via ett av Sveriges kända bokförlag. För att vara ansvarig utgivare krävs det att man är ett pensionerat justitieråd och har varit ordförande i Högsta domstolen.

För att ha koll på Sveriges lagar och förordningar krävs det en gedigen utbildning inom det juridiska väsendet. En advokat har en lång utbildning bakom sig och stor arbetserfarenhet inom gebitet. Det gör att man kan känna sig lugn och trygg när man behöver anlita en advokat för juridiska spörsmål.

Det här inlägget var postat i Juridik.

Arvsrätt: Allt du behöver veta om arv och arvsfördelning i Sverige

Arvsrätt är en juridisk term som används för att beskriva processen där den avlidnes tillgångar fördelas bland de efterlevande. Det är en nödvändig del av arvshanteringen och följer strikta regler som inte kan kringgås. I den här artikeln kommer vi att utforska arvsrätt och vad det innebär för de inblandade parterna.

Arvsrätt: Hur fungerar det?

När någon avlider är det viktigt att fastställa vilka som har rätt att ärva och hur arvet ska fördelas. Det finns tydliga regler inom arvsrätten som måste följas noggrant. En viktig regel att komma ihåg är att barn alltid har rätt att ärva, oavsett om de är födda inom eller utanför äktenskapet.

Det kan verka enkelt och självklart, men det kan uppstå problem när det gäller barn födda utanför äktenskapet. Dessa barn kan kräva sin andel av arvet även om den avlidnes make eller maka fortfarande är i livet och bor kvar i hemmet. Det är i sådana situationer som konflikter kan uppstå, och det är här en erfaren advokat med kunskap inom arvsrätt kan vara till stor hjälp.

Situationen för sambor

Hittills har vi diskuterat arvsrätten när den avlidne hade en make eller maka. Men situationen blir helt annorlunda om de efterlevande är sambor istället för gifta. Som sambor har den överlevande parten inte automatisk rätt att ärva. Det är därför viktigt att diskutera och dokumentera önskemål och avtal innan en sådan situation uppstår.

Det är viktigt att notera att en sambo aldrig kan ärva mer än hälften av arvet. Om en sambo ska ärva något måste det finnas ett testamente upprättat. Testamentet kan innehålla önskemål om att den överlevande parten ska få bo kvar i bostaden. Men detta beror på om barnen inte kräver sin del av arvet. Det finns många regler inom arvsrätten som en kvalificerad advokat kan hjälpa till att navigera genom.

Det här inlägget var postat i Juridik.

Bodelning – en ekonomisk uppgörelse

Ett par som bestämt sig för skilsmässa, måste komma överens om hur olika ägodelar ska fördelas mellan båda parter. En sådan uppgörelse kallas bodelning.

Ett förälskat par som står i begrepp att gifta sig, funderar förhoppningsvis inte på en framtida bodelning. Men när bröllopet är över och festyran lagt sig kan det i vissa fall vara en god idé att upprätta en så kallad bodelning i ett bestående äktenskap. Syftet med ett sådant förfarande är att skydda en av parterna ekonomiskt.

Det vanligaste skälet till att ha ett avtal om bodelning inom ett bestående äktenskap är om den ena parten bedriver näringsverksamhet. En affärsverksamhet kan gå omstyr och exempelvis ett krav från en borgenär kan uppkomma. I avtalet om bodelning framgår då vilka tillgångar som ägs av respektive part i ett äktenskap. För att ett sådant avtal ska vara giltigt ska det registreras hos Skatteverket.

Bodelning – ett förhållande tar slut

I vårt moderna samhälle har vi en rad olika förhållanden för samlevnad. Och regelverket för bodelning kan vara komplicerat beroende på om vi talar om äktenskap eller ett samboförhållande. Men tack och lov finns det advokater som är specialister på bodelning.

En bodelning kan i viss mån jämställas med en bouppteckning efter en avliden. En förteckning över tillgångar och skulder upprättas. I de flesta fall fördelas tillgångar och skulder mellan parterna. Det hela ska utmynna i ett skriftligt bodelningsavtal, som bland annat ska visa vilka tillgångar som tillfaller respektive part. Skulle parterna vara oense kan processen hänskjutas till en bodelningsförrättare som utses av allmän domstol.

Det här inlägget var postat i Juridik.