Barnens påverkan av en vårdnadstvist

Att barn påverkas av en vårdnadstvist är något som uppmärksammas mer idag. Här finns tips och idéer för hur man kan hjälpa barnen att må bättre i situationen.

En vårdnadstvist mellan vårdnadshavare är en slitsam process. Många gånger behöver man vända sig ut och in som förälder för att försöka få det bästa för barnen. En del vårdnadshavare försöker få det bästa för sig själva och ”glömmer” att se till barnens bästa. Det är därför lätt att barnen hamnar i kläm i en tvist.

Vuxna som mår dåligt i en pressad situation har ofta någon vän eller liknande att prata av sig med. En del söker upp någon form av samtalskontakt privat eller via sjukvården. Det gör det många gånger enklare att ta sig igenom processen. Barnen är däremot ofta utelämnade till sig själva och familjen.

Barn påverkas av en vårdnadstvist

Att prata med några som bråkar om en själv kan vara väldigt svårt. Det kan vara värt att fundera på om barnen också behöver en samtalskontakt och få prata av sig och bearbeta. Tonåringar kanske har lättare att öppna upp sig för kompisar medan mindre barn inte alltid kan det. Man vill gärna känna att man är som alla andra och vågar inte alltid stå för att det är kaos hemma.

Barnen kan reagera med olika symptom när det är kaos omkring dem. Små barn som hamnar i en separation behöver en kärleksfull miljö där trygghet och rutiner prioriteras. Barn som är i förskoleåldern har även de samma behov av rutiner och trygghet. Där kan man däremot märka att deras separationsångest ökar varje gång man byter förälder.

Vårdnadstvist kan vara ett psykologiskt övergrepp

Ofta är barnen oroliga för att förlora föräldrarnas kärlek och kan bli utåtagerande. I skolåldern får många barn i en separation kämpa med sin lojalitet. Barn vill inte ta varken den ena eller den andra föräldern i försvar. De kan däremot känna skuld och ansvar för föräldrarnas konflikt.

Det är därför viktigt att hjälpa till och avlasta dem. Det är inte en konflikt barnen behöver ta ställning för eller emot då barnen inte är ansvariga för konflikten. Rent generellt är den infekterade vårdnadstvisten ett psykologiskt övergrepp på barnet. För att få barnen att må bra i detta kan man se till att de får en utomstående samtalskontakt att prata med.

Vårdnadstvist kan utlösa ett livslångt trauma

En sak är att man får domstolar att lyssna på barnen. Genom att låta deras röster få höras och bli tagna på allvar så har barnen fått känslan av att vara viktiga i sitt eget liv. Ju äldre barnen är desto mer vägs deras egen önskan och ord in i sammanhanget. Det är ju faktiskt även deras vardag och framtid det handlar om.

En vårdnadstvist kan i värsta fall leda till ett livslångt trauma för barnet som ingår i tvisten. Psykisk ohälsa har ökat av många olika anledningar i dagens Sverige. Därför är det viktigt att sätta in en stödinsats tidigt. Allt för att barnen ska må bra och få utvecklas i sin takt och sitt välmående. 

Det här inlägget var postat i Jurist.