Bodelning – en ekonomisk uppgörelse

Ett par som bestämt sig för skilsmässa, måste komma överens om hur olika ägodelar ska fördelas mellan båda parter. En sådan uppgörelse kallas bodelning.

Ett förälskat par som står i begrepp att gifta sig, funderar förhoppningsvis inte på en framtida bodelning. Men när bröllopet är över och festyran lagt sig kan det i vissa fall vara en god idé att upprätta en så kallad bodelning i ett bestående äktenskap. Syftet med ett sådant förfarande är att skydda en av parterna ekonomiskt.

Det vanligaste skälet till att ha ett avtal om bodelning inom ett bestående äktenskap är om den ena parten bedriver näringsverksamhet. En affärsverksamhet kan gå omstyr och exempelvis ett krav från en borgenär kan uppkomma. I avtalet om bodelning framgår då vilka tillgångar som ägs av respektive part i ett äktenskap. För att ett sådant avtal ska vara giltigt ska det registreras hos Skatteverket.

Bodelning – ett förhållande tar slut

I vårt moderna samhälle har vi en rad olika förhållanden för samlevnad. Och regelverket för bodelning kan vara komplicerat beroende på om vi talar om äktenskap eller ett samboförhållande. Men tack och lov finns det advokater som är specialister på bodelning.

En bodelning kan i viss mån jämställas med en bouppteckning efter en avliden. En förteckning över tillgångar och skulder upprättas. I de flesta fall fördelas tillgångar och skulder mellan parterna. Det hela ska utmynna i ett skriftligt bodelningsavtal, som bland annat ska visa vilka tillgångar som tillfaller respektive part. Skulle parterna vara oense kan processen hänskjutas till en bodelningsförrättare som utses av allmän domstol.

Det här inlägget var postat i Juridik.